STADION

Neoficiální název „Stadion Na lipkách“ odkazuje na lípy lemující část našeho hřiště a přiřkl mu jej hlasatel Jindřich Sviták v 90. letech. Život našemu svatostánku vdechla parta nadšenců míče kopaného v roce 1961. Tehdejší klání neměla s mistrovskými zápasy mnoho společného. Sportovci pořádali přátelská utkání, při kterých nešlo o mistrovské body, ale pro křivsoudovský fotbal vykonali neocenitelnou službu.

Zázemí u sportoviště tehdy nebylo žádné, to se začalo měnit až po znovuzaložení oddílu v roce 1986. Pro převlékání hráčů byl k dispozici vyřazený autobus, který stál pod dnešními střídačkami.

Původní dřevěné branky nahradila železná konstrukce, hřiště bylo osazeno lavičkami a díky velkému nadšení členů oddílu a obci Křivsoudov byla roku 1993 postavena budova, která naprosto splňovala potřeby fotbalového klubu. Kabiny pro hráče i rozhodčího, sprchy, zázemí pro infrastrukturu a v neposlední řadě klubovnu s výčepem. Společně se stavbou probíhalo oplocení hrací plochy, následovalo usazení střídaček. Přibližně okolo roku 2000 byly instalovány další lavičky a v areálu postupně vyrostlo dětské hřiště a víceúčelové hřiště s betonovým povrchem.

V nejvzdálenějším rohu od kabin si připravili svůj kout i křivsoudovští hasiči, kteří hřiště využívají k tréninku i k pořádání hasičské ligy.

Rok 2014 odstartoval sérii velkých změn. Jako první se svého nového zázemí dočkali rozhodčí, souběžně byla vybudovaná další technická místnost a první osvětlení u vzdálenější branky. O rok později došlo k další podstatné změně, kterou ocenili hlavně diváci – stráň s lavičkami byla nahrazena volně přístupnou tribunou, souběžně vyrostly po celé délce opěrné zdi a beton na víceúčelovém hřišti nahradil umělý povrch. To už také stály sloupy s umělým osvětlením.

Poté byl proveden vrt a přivezeny nádrže na vodu. V dalším roce přišla další velká událost – zastřešení tribuny. V roce 2019 došlo na úpravy v klubovně, ale hlavně se splnil sen nejen předsedovi a správci – na našem hřišti byla instalováno umělé zavlažování! Trávník na hrací ploše prošel za ta léta velkou změnou k lepšímu, za kterou je nespočet tun písku, travní směsi, litrů vody a benzínu do traktůrku, a hlavně – nespočet hodin práce.