FC Křivsoudov

#takhletadyzijem

Okolo hřiště byly zasazeny nové stromy…

V poslední říjnovou sobotu roku 2022 proběhla v areálu našeho hřiště rámci projektu „Vzhůru k výškám“ výsadba několika stromů. Osm nově vysazených lip nyní navazuje na již plně vrostlou lipovou alej vysazenou předchozími generacemi. Ovocné stromy naopak uzavírají protější východní stranu areálu. Věříme, že stromy napomohou zlepšit místní mikroklima a stanou se symbolem růstu celého klubu. Do akce se zapojila široká veřejnost všech věkových kategorií, kterýmž tímto děkujeme.
 
Celý projekt byl podpořen z Nadace Tipsport, které (nejenom) tímto za celý klub i městys Křivsoudov taktéž děkujeme!